Menu Close

O NAŠIM PROGRAMIMA

U ponudi su godišnji kursevi engleskog jezika za sve uzraste u trajanju od 10 meseci, od septembra do juna.

Nastava je organizovana u malim grupama  (maksimalno 8 polaznika). Izvodi se isključivo na engleskom jeziku i ima za cilj da na zabavan način, uz upotrebu slika, raznih igara, muzike i ostalih materijala i aktivnosti koje čine nastavu interesantnijom, a jezik razumljivijim, polaznicima olakšava proces usvajanja jezika, a materijali se primenjuju u skladu sa uzrastom polaznika.

Grupe polaznika formiraju se prvenstveno na osnovu uzrasta, posebno ukoliko se radi o nižim uzrastima, ali i na osnovu procene nivoa znanja.

Kako bi se što preciznije procenio nivo znanja nekog polaznika koji je ranije već pohađao neki kurs engleskog jezika, potrebno je da taj polaznik uradi ulazno testiranje. Na osnovu dobijenih rezultata, i uz konsultaciju sa polaznikom ili roditeljem polaznika, zajedno se dogovaramo  o programu koji će polaznik pohađati.

Dinamika nastave je takva da se časovi za sve grupe organizuju dva puta nedeljno po ustaljenom rasporedu, dok trajanje časa zavisi od uzrasta polaznika u grupi. Tako naši najmlađi polaznici nastavu imaju dva puta nedeljno po 45min, stariji osnovci dva puta po 60min, dok srednjoškolci i odrasli nastavu imaju nedeljno dva puta po 90min. Nastava prati školski kalendar za sve škole, tako da za vreme raspusta nema nastave.

Nakon završenog kursa polaznici polažu završni test, gde na osnovu rezultata sa testa, kao i na osnovu ostvarenog uspeha u toku cele školske godine, dobijaju određeni broj bodova i završnu ocenu, a i sertifikat našeg centra kao dokaz o pohađanju nastave i uspešnom polaganju određenog programa.

Naše polaznike možemo podeliti u tri glavne grupe:

Svaka grupa polaznika prati određeni program koji je koncipiran tako da polaznici, ukoliko žele, mogu nakon završenog određenog kursa polagati odgovarajući Cambridge English ispit. Udžbenici koje koristimo su izdanja najpoznatijih britanskih izdavača – Oxford, Cambridge i Macmillan.

Ukoliko postoji potreba, centar će van redovnih termina organizovati besplatne konsultacije za svoje polaznike sa ciljem da im pomogne sa školskim gradivom kako bi se polaznici bolje pripremili za pismenu proveru u školi.